23 กุมภาพันธ์

ฤทธิ์กุศลที่แท้จริงมีอยู่ที่ใด การพลีกรรมพึงมีอยู่ที่นั่น ชีวิตคนเราทั้งชีวิตต้องเป็นเครื่องบูชาด้วยพลีกรรมเท่านั้น ที่ทำให้วิญญาณมีประโยชน์ใด้เป็นการสละตนเองของดิฉัน ในความสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์นั่นเองที่จะสามารถวายพระเกียรติแด่พระเป็นเจ้าได้ แต่ความรักของพระเป็นเจ้าต้องหลั่งไหลผ่านทางเครื่องบูชาอันนี้ เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมีศูนย์รวมอยู่ในความรักนี้ และรับเอาคุณค่าจากความรัก (1358)

ดิฉันออกเงียบครั้งนี้ โดยเปลี่ยนสภาพไปอยางสิ้นเชิงเพราะความรักของพระเป็นเจ้า วิญญาณของดิฉันเริมต้นชีวิตใหม่อย่างจริงจัง และกล้าหาญแม้ภายนอกนั้น ชีวิตของดิฉันจะไม่เปลี่ยนและไม่มีใครสังเกตเห็นก็ตาม แต่บัดนี้ ความรักอันบริสุทธิ์คือผู้นำทางชีวิตของดิฉัน ส่วนภายนอกนั้นความเมตตาคือผลพวงของความรัก ดิฉันรู้สึกว่าตนเองดื่มด่ำอยู่ในพระเป็นเจ้าโดยสิ้นเชิง และพร้อมกับพระเป็นเจ้านี้ ดิฉันกำลังกลับไปสู่ชีวิตประจำวันที่จืดชืด น่าเบือ และเหนื่อยล้า โดยวางใจวาพระองค์ -ผู้ที่ดิฉันรู้สึกได้ว่าอยู่ในดวงใจดิฉัน- จะเปลี่ยนแปลงความจืดชืดนี้ ให้กลายเป็นความศักดิ์สิทธิ์สำหรับดิฉัน(l363)

โอ้องค์ความรักนิรันดร ผู้ทรงจุดประกายชีวิตใหม่ขึ้นภายในตัวลูก คือชีวิตที่มีความรักและความเมตตา โปรดสนับสนุนลูกด้วยพระหรรษทานของพระองค์เถิด เพื่อว่า ลูกจะคู่ควรตอบรับพระกระแสเรียกของพระองค์ เพื่อว่าสิ่งที่พระองค์เองทรงตั้งพระทัยไว้ว่า จะทรงดำเนินการให้ลุล่วงไปในบรรดาวิญญาณผ่านทางลูกนั้น จะได้สำเร็จลุล่วงไปโดยแท้จริง

ข้าแต่พระเป็นเจ้าของลูก ลูกแลเห็นรังสีแสงสว่างแห่งรุ่งอรุญนิรันดร วิญญาณลูกทั้งดวงมุ่งหน้าไปหาพระองค์ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่มีสิ่งใดยับยั้งลูกไว้ใด้อีกต่อไป ไม่มีสิ่งใดผูกมัดลูกติดกับโลกนี้ได้ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า โปรดทรงช่วยให้ลูกรับทนช่วงชีวิตทียังเหลืออยู่ของลูกด้วยความเพียรทน ข้าแต่พระเป็นเจ้า เครื่องบูชาแห่งความรักของลูกลุกไหม้อย่างต่อเนื่อง อยู่เฉพาะพระมหาเดชานุภาพของพระองค์ แต่ก็ลุกไหม้อยูแสนเงียบจนกว่ามีแต่ทิพเนตรของพระองค์เท่านั้นที่แลเห็น และไม่มีสิ่งสร้างอื่นใดสามารลมองเห็นเครื่องบูชานี้ (l365)

 

*****************************