16 กุมภาพันธ์

บางครั้ง หลายๆชั่วโมง วิญญาณของดิฉันหลงเข้าไปในความน่าพิศวงที่ได้เห็นความยิ่งใหญ่อันหาขอบเขตมิได้ของพระเป็นเจ้า ที่ทรงถ่อมพระองค์ลงมาลถึงระดับวิญญาณของดิฉัน มีความฉงนใจภายในวิญญาณไม่รู้จบสิ้นที่องค์พระผู้เป็นเจ้าสูงสุดทรงพอพระทัยดิฉัน และบอกดิฉันด้วยพระองค์เอง ดิฉันเองก็ยิ่งจมอยู่ในความไร้ค่า เพราะดิฉันรู้ในสิ่งที่เป็นตัวของดิฉันเท่านั้น เพื่อตอบแทนพระองค์ ดิฉันต้องพูดว่า ดิฉันรักพระผู้สร้างของดิฉันทุกลมหายใจและด้วยประสาทสัมผัสทุกส่วน วิญญาญดิฉันจมอยู่ในพระองค์โดยไม่รู้ตัว
ดิฉันรู้สึกว่า ไม่มีสิ่งใดแยกดิฉันไปจากพระเป็นเจ้าได้ ไม่ว่าสวรรค์หรือโลกไม่ว่าปัจจุบันหรืออนาคต ทุกสิ่งอาจเปลี่ยนผัน แต่ความรักนั้นไม่มีเปลี่ยนแปลง ความรักคงเดิมอยูเสมอ พระองค์ผู้ทรงยิ่งใหญ่นิรันดร โปรดดลให้ดิฉันรู้จักน้ำพระทัยของพระองค์ เพื่อดิฉันจะได้รักพระองค์เป็นพิเศษ และพระองค์จะทำให้วิญญาณดิฉันมีความรัก ตามที่พระองค์ต้องการให้ดิฉันรักพระองค์ ดิฉันซ่อนตัวเองไว้ในพระองค์ยิ่งขึ้น และดิฉันไม่กลัวสิ่งใดเลย

ในความรักล้วนๆ นั้นมีที่วางสำหรับทุกสิ่ง มีการสรรเสริญที่สูงส่งที่สุดและการนมัสการที่ลึกซึ้งที่สุด แต่วิญญาณดื่มด่ำอยู่ในพระองค์ในสันติอันลึกล้ำโดยอาศัยความรัก คำพูดของผู้อื่นภายนอกจะไม่มีผลต่อวิญญาณดวงนั้นเลย สิ่งที่พวกเขาเล่าให้วิญญาณนั้นฟัง เกี่ยวกับพระเป็นเจ้าก็เป็นแต่เพียงเงารางๆ เมื่อเทียบกับประสบการณ์ ที่วิญญาณดวงนั้นได้สัมผัสพระองค์ด้วยตนเอง บ่อยครั้งก็น่าแปลกใจที่คนอืนๆ กลับทึ่งในเรื่องพระเป็นเจ้าที่เขาได้ยินจากคนอืนในเมื่อไม่ใช่เรื่องสลักสำคัญสำหรับวิญญาณดวงนี้ เพราะเธอรู้ว่าต่อให้ถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูดได้หมดก็ยังไม่ยิ่งใหญ่เพียงพอ วิญญาญดวงนี้จึงรับฟังทุกสิ่งด้วยความสนใจ แต่มีชีวิตพิเศษของตนเองในพระเป็นเจ้า (947)

*****************************