3 กุมภาพันธ์

ไม่มีใครเข้าใจหรอกว่า หัวใจของดิฉันรู้สึกเช่นไร เมื่อดิฉันรำพึงลึงความ
จริงที่ว่า พระเป็นเจ้าทรงรวมดิฉัน ใช้เป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ โดยผ่านทาง ศีลปฎิญาณ พระองค์ทรงทำให้ดิฉันทราบถึง ความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ ที่พระองค์ทรงมีให้ดิฉันก่อนกาลเวลา และจวบจนลถึงปัจจบันนี้ สำหรับดิฉัน แล้ว ดิฉันพึ่งเริ่มรักพระองค์ ความรักของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่ บริสุทธิ์และปราศจากเงือนไข ความรักที่ดิฉันมี่ตอพระองค์มาจากความจริงที่ว่า ดิฉันพึงจะเริ่มรู้จักพระองค์ ยิ่งดิฉันรู้จักพระองค์มากขึ้นเท่าไหร ดิฉันก็ยิงร้อนรน ยิ่งรักพระองค์อย่างลึกซึ้ง ทั้งการกระทำของดิฉัน ก็สมบูรณ์พร้อมมากขึ้นเท่านั้น ขณะที่ทุกครั้งดิฉันระลึกว่าในอีกสองสามวันนี้ ดิฉันจะเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ ในการปฏิญาณตนตลอดชีพ ความสุขที่เหนือคำบรรยายนี้ ได้ทวมล้นวิญญาณของดิฉัน จากครั้งแรกสุดที่ดิฉันรู้จักพระองค์ จุดหมายของดวงวิญญาณดิฉัน ก็อยู่ในพระองค์ไปตลอดนิรันดร แต่ละครั้งพระองค์ก็ชิดสนิทกับดิฉัน และความรู้เกี่ยวกับพระองค์ก็ลึกซึ้งขึ้นเรือยๆ ความรักที่สมบูรญ์พร้อม ก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเรือยๆ ในดวงวิญญาณของดิฉัน (231)

คำภาวนาระหว่างมิสซาในวันปฏิญาณตนตลอดชีพ __ ข้าแต่พระเยซูเจ้า วันนี้ ลูกขอวางดวงใจไว้บนจานรองแผนปัง ณ ที่ซึ่งดวงพระหฤทัยของพระองค์วางอยู และวันนี้ ลูกขอถวายตัวลูก ร่วมกับพระองค์แด่พระเป็นเจ้าพระบิดาแห่งความเมตตา โปรดทอดพระเนตรเครื่องบูชาแห่งดวงใจของลูก แต่โดยผ่านทางบาดแผลในดวงพระทัยของพรเยซูเจ้าเถิด(239)


*****************************